Studenckie Koło Naukowe Administratywistów wybrało zarząd na kolejną, jednoroczną kadencję.
Jednomyślną decyzją członków koła swoje mandaty zachowali:
– prezes Paweł Wróblewski,
– wiceprezes Magdalena Gałka,
– sekretarz koła Anna Mróz.


Opiekunem koła jest dr hab. prof. nadzw. Rafał Czachor.