Z przyjemnością informujemy, że nasz wieloletni pracownik, dr Janusz Żołyński, kilka dni temu uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W imieniu społeczności akademickiej, Rektor UJW złożył profesorowi wyrazy uznania „Jestem dumny z tego faktu i jednocześnie przekonany, że kolejne lata współpracy z naszą Uczelnią przyniosą Panu wiele satysfakcji oraz staną się źródłem wielu sukcesów zawodowych. Pragnę jednocześnie podziękować za poświęcenie oraz niepodważalny profesjonalizm Pańskiej pracy naukowo – dydaktycznej.” gratulował Rektor.

Janusz Żołyński, doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, członek PAN Oddział Katowice, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM, były wiceprezes Fundacji Polska Miedź, wykładowca prawa pracy na kilku uczelniach, radca prawny w KGHM. Jest autorem ponad 90 opracowań naukowych; 15 książek, w tym 4 komentarzy – największego komentarza do Kodeksu pracy, komentarzy do ustawy o związkach zawodowych oraz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; 4 monografii – w tym monografii: „Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych”, „Aksjologiczne, normatywne, społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy”, „RODO. Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia” oraz  „Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (1939 – 1940). Problemy ustrojowe i prawne”.