AKTUALIZACJA: 4 II 2020 r. o g. 10:00 zostanie uruchomiony formularz do zapisów na listę rezerwową słuchaczy UD.

30 stycznia 2020 r., punktualnie o g. 10:00, startuje rekrutacja elektroniczna do Uniwersytetu Dziecięcego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UD, tj. www.ud.ujw.pl.

Zgodnie z regulaminem, rodzic lub opiekun prawny dziecka uczęszczającego do klas III-VI szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Polkowice (lub dziecka z kl. III-VI zamieszkałego w Gminie P-ce), ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu, wypełnia i wysłała specjalny formularz rekrutacyjny, który będzie aktywny w zakładce REKRUTACJA na stronie www.ud.ujw.pl od g. 10:00 30 stycznia br. Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.

O przyjęciu dziecka do Uniwersytetu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem UD.

Uniwersytet Dziecięcy UJW działa przy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2017 r. i współfinansowany jest z budżetu Gminy Polkowice. Organizujemy zajęcia, które pomagają odkrywać i rozumieć świat.