„Fundacja Eudajmonia i Uczelnia Jana Wyżykowskiego wzajemnie deklarują chęć współpracy w zakresie szerzenia tolerancji i zrozumienia wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie obaw i stereotypów w postrzeganiu tej grupy osób”

-czytamy w Liście intencyjnym, który Rektor oraz Prezes Fundacji, Grzegorz Jucewicz, podpisali 4 lutego br. w siedzibie UJW w Polkowicach. Przedmiotem wspólnych działań będzie szerzenie wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej niepełnosprawności oraz organizacja spotkań z osobami z niepełnosprawnością biorącymi udział w projektach realizowanych przez Fundację Eudajmonia.