W dniu dzisiejszym Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała porozumienie o współpracy z trzema szkołami ponadpodstawowymi z Głogowa. Tym razem do grona współpracujących placówek oświatowych dołączyły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy partnerskich szkół wymienili się z Rektorem UJW, dr Tadeuszem Kierzykiem, spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnej sytuacji uczniów w szkołach średnich i ich planów.

Rektor UJW podkreślił: Przyjęliśmy formułę podążania w kierunku budowania uczelni wysoko specjalistycznej. W sposób szczególny zabiegamy o relację z otoczeniem gospodarczym. W ostatnim czasie udało nam się sfinalizować objęcie patronatem przez firmę Bosch Rexroth kierunków Mechatronika i Zarządzanie inżynierią produkcji. Dzięki dostępowi do kadry i wiedzy firmy Bosch nasza uczelnia weszła na wyższy poziom. W chwili obecnej pracujemy nad kolejnymi porozumieniami z wielkimi koncernami z naszego otoczenia. Jednocześnie zależy nam relacjach z szeroko rozumianym szkolnictwem zawodowym by umożliwić kontynuację edukacji zgodnie z aktualnymi potrzebami. Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały i gotowi do stałego rozszerzania naszej oferty studiów.

W praktyce oznacza to m.in., że wykładowcy uczelni poprowadzą cykl wykładów i warsztatów dla uczniów, które będą odbywały się zarówno w siedzibie UJW, jak i w partnerskich szkołach. Tematyka tych zajęć została dobrana w oparciu o zainteresowania uczniów.  Okazuje się, że wśród młodzieży dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z kompetencjami miękkimi, jak Papiery do kariery czy Wizerunek jest wartością. Nauczyciele natomiast będą mieli możliwość brać udział w organizowanych przez UJW konferencjach, seminariach czy szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z oświatą.

Dyrektorzy mieli także okazję zwiedzić budynek i laboratoria.